ගුවන්විදුලියේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි

 ගුවන්විදුලියේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි

ඉල්ලා අස්වන ලෙස විෂය භාර ඇමැතිවරයා නියෝග කර දින 3 කට පසු ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඊයේ(14වැනිදා) සිය ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වන බව ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ඇතැම් සාමාජිකයන් පසුගිය සිකුරාදා (12දා) ම සිය ඉල්ලා අස්වීම් අමාත්‍යවරයාට යොමු කර තිබූ නමුත් සභාපති ජගත් වික්‍රමසිංහ ඊයේ (14 වැනිදා) වනතෙක් ඉල්ලා අස්වීම භාරදී තිබුණේ නැත.

‘‘ඔවුන් තනතුරුවලින් ඉවත් වුණා කියලා මට අද (14 වැනිදා) දැනගන්න ලැබුණා. එහෙම ඉවත් නොවුණා නම් මම ගැසට් එකක් ගහනවා ඔවුන්ව ඉවත් කරන්න.’’

නුවරඑළිය පිහිටි ගුවන්විදුලි සංස්ථාවට අයත් විකාශනාගාරය නිසි අනුමැතියකින් තොරව පෞද්ගලික ව්‍යාපාරිකයකුට ලබාදීමට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පියවර ගැනීම මෙලෙස ඔවුන්ට ධුරවලින් ඉවත්වීමේ නියෝගය නිකුත් කිරීමට ආසන්නතම හේතුව බව පැවැසේ. මීට අමතරව තවත් අයථා ක්‍රියා රැසක් පිළිබඳවම ගුවන්විදුලි සංස්ථා සභාපතිවරයාට සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට එරෙහිව එල්ල වී තිබිණි.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *