සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ගසා පාඨලී මීළඟ නායකයා වෙන්න හදනවා – මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ

 සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ගසා පාඨලී මීළඟ නායකයා වෙන්න හදනවා – මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ගසා මීළඟ නායකයා වීමට සජබ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා සුදානම්ව සිටින බව පොදුජන පෙරමුණු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සඳහන් කරයි.

අද (10) පාර්ලිමේන්තුවේදී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගේ කතාව අතරතුර පාඨලී චම්පික මහතා කතා කිරීමට යාමේදී මෙම කතාව සිදුකරමින් පවසා සිටියේ එලෙස නායකයා වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින නිසා මෝඩ කතා පවසන්න එපා යනුවෙනි.

“ඔබතුමාගේ විපක්ෂ නායකතුමාට මේ දවස් ටිකේ නින්ද යන්නෙත් නැහැ ඔබතුමාට තියෙන බයට.ඒ නිසා ඔබතුමා පොඩ්ඩක් එයාට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්නකෝ. දැන් ඔබතුමා කොන්ඩේ ලස්සනට පීරලා වම් පැත්තට කොණ්ඩේ පීරලා නායකයෙක් වෙන්න ඇඳලා. ඉතින් අපි සතුටු වෙනවා. ඔබතුමාගේ ඒ පිලිබඳ ගැටළුවක් නැහැ. මම කියන්නේ ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට පොඩ්ඩක් පාඩුවේ ඉන්න දෙන්නකෝ ඔබතුමා.එච්චරයි අපේ තියෙන එකම ඉල්ලීම. ඉතින් ඒ නිසා මෙතුමාව බය කරන්න එපා.”

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *