මතුගම, දොඩන්ගොඩ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඉල්ලීම..

 මතුගම, දොඩන්ගොඩ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඉල්ලීම..

කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මතුගම අගලවත්ත බුලත්සිංහල ආසනය තුලින් පසුගිය පාරිලිමේන්තු මැතිවරණය සදහා ඉදිරිපත් වූ සජබ ආරම්භක සමාජික ජගත් විතාන මහතා නැවතත් සමගි ජනබලවේගය මතුගම ආසන සංවිධායක ලෙස පත්කරන මෙන් මතුගම හා දොඩන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් පක්ෂ මහා ලේකම් රන්ජිත් මද්ධුම බණ්ඩාර මහතාගෙන් ඉල්ලීමක් කොට ඇති බවට වාර්තා වේ.

එහිදී “සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා තම දකුණු අත ලෙස” හඳුන්වන ජගත් විතාන මහතා බුලත්සිංහල ආසනයන්හි බහුතර සිංහල ජනතාවගේ වැඩිම මානප ලබමින් පසුගිය පළාත් සභා මැතිවරණය තුළ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම මානප ලබාගත් අපේක්ෂකයා වශයෙන් වාර්තා වේ.

ජගත් විතාන මහතා සජබ ජේෂ්ඨ උපසභාපති ධුර දරණ කලුතර මන්ත්‍රී වරුන් වෙනත් පාර්ශ්වයන් වෙනුවෙන් පෙනිසිටි සමයේ උවද තමන් සමඟ සිටගත් නායකයෙකු ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *