තවත් කොරෝනා මරණ 04 ක්

 තවත් කොරෝනා මරණ 04 ක්

තවත් කොරෝනා මරණ 04 ක් වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව, මෙරට කොරෝනා ආසාදිත සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 511 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසයි.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *