සේවක වන්දි වැඩිකිරීම ගැන හාම්පුතුන් දන්නෙ නැතිලු..

 සේවක වන්දි වැඩිකිරීම ගැන හාම්පුතුන් දන්නෙ නැතිලු..

සේවක වන්දි වැඩිකිරීම ගැන හාම්පුතුන් දන්නෙ නැතිලු..

කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා පසුගියදා නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් අනුව මෙයට පෙර සේවය අවසන් කරන

පෞද්ගලික අංශ සේවකයකු වෙනුවෙන් ගෙවූ රු. 12,50,000 වන්දි මුදල ලක්ෂ 25 ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබේ.

මෙම සහනය අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන, සංස්ථා, මණ්ඩල හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවල පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් සඳහා බලපැවැත්වෙන බව ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වේ.

මේ පිළිබඳව සති අන්ත පුවත්පතක් විසින් සිදු කරන ලද විමසීමක දී

ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයකු වන ලංකා හෝටල් සමාගමේ සභාපති සනත් උක්වත්ත මහතා ප්‍රකාශ කොට ඇත්තේ

මෙලෙස සේවක වන්දි වැඩිකිරීම පිළිබඳව හාම්පුතුන් වන තමන් දැනුවත් කර නොමැති බවය.

තමන් සහ හාම්පුතුන් මෙයට එකඟ නොවන අතර කිසිදු සාකච්ඡාවක් සිදු කර නොමැති බව ද ඔහු අවධාරණය කළේය.

“මෙය ආණ්ඩුව සේවක වෘත්තීය සමිති සමග එකතුවෙලා ගත් ඒකපාර්ශවීය තීරණයක්. අපි මේ ගැන කිසිවක් දන්නේ නැහැ.

ඒ පිළිබඳව ඉදිරියේදී සොයා බලනවා. එපමණක් නොව පසුගිය අයවැයෙන් පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම යන වයස 60 දක්වා වැඩිකිරීමට ගත් තීරණය ද

එවැනි ඒකපාර්ශවීය තීරණයක්. අපෙන් විමසුවේ නැහැ.

තරුණ ශ්‍රමය ඇති තරම් තිබියදී මෙලෙස වැඩි වයස් අය තවදුරටත් තබාගැනීම සුදුසු නැහැ,

එයින් නිෂ්පාදනයට ද අහිතකර බලපෑමක් වෙනවා.”

ලංකා හෝටල් සමාගමේ සභාපති සනත් උක්වත්ත මහතා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *