භූමිදානය කළ කොරෝනා මළ සිරුරු ගණන 24 යි.

 භූමිදානය කළ කොරෝනා මළ සිරුරු ගණන 24 යි.

භූමිදානයට නියමිතව රඳවා ගෙන තිබූ කොරෝනා මළ සිරුරු 24ක් මේ දක්වා භූමිදානය කර ඇතැයි, යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

යුද හමුදාපතිවරයා පැවසුවේ, මඩකලපුව, ඔට්ටමාවඩි ප්‍රදේශයේදී අද දිනයේ ත් රඳවා ගෙන තිබූ මළ සිරුර 7ක් පමණ භූමිදානය කිරීමට නියමිත බවයි.

ඊයේ (7) දිනයේ භූමදානය කර ඇති මළ සිරුරු සංඛ්‍යාව 4කි.

කොරෝනා මළ සිරුරු ප්‍රවාහනය සහ භූමදානය ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් සිදුකරනු ලබන බව යුද හමුදාපතිවරයා  වැඩිදුරටත් පැවසී ය.

භූමිදානය කළ කොරෝනා මළ සිරුරු ගණන 24 යි.

සබැඳි :

අද කොවිඩ් මෘත දේහ 8 ක් භූමිදානය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *