උතුරු පළාතේ විදුලි සැපයුම ඇනහිටි.

 උතුරු පළාතේ විදුලි සැපයුම ඇනහිටි.

උතුරු පළාතේ විදුලි සැපයුම අද රාත්‍රී 7.00 සිට ඇනහිට තිබේ.

ඒ අනුරාධපුර නව ග්‍රීඩ් උපපොළේ තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙනි.

විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ, ඊට අමතරව, වාලච්චේන, හබරණ, පොළොන්නරු සහ වව්නියාව ග්‍රිඩ් උපපොළවල්වලින් විදුලිය බෙදා හරින ප්‍රදේශ වල ද විදුලිය ඇනහිට ඇති බවයි.

මේ හේතුවෙන්, අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවල ද විදුලිය ඇනහිට ඇති බව ඔහු පැවසුවේ ය.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *