සචිත්‍ර සේනානායක විශේෂ පොලිස් ඒකකය හමුවට කැඳවේ.

 සචිත්‍ර සේනානායක විශේෂ පොලිස් ඒකකය හමුවට කැඳවේ.

සචිත්‍ර සේනානායක විශේෂ පොලිස් ඒකකය හමුවට කැඳවේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සචිත්‍ර සේනානායක මහතා දෙවැනි දිනයටත් ක්‍රීඩා වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ පොලිස් ඒකකයට අද (මාර්තු 04) කැඳවා තිබේ.

සචිත්‍ර සේනානායක

ඒ, පසුගියදා පැවැති ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරග පාවාදීමේ සැලැස්මක් පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහාය.

සචිත්‍ර සේනානායක ඊයේ (03) දිනයේ ද පැය 8ක පමණ කාලයක් එම ඒකකයට ප්‍රකාශයක් ලබාදුන්නේය.

තරග පාවාදීමේ සැලසුම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී ඇති සචිත්‍ර සේනානායක පසුගියදා අපේක්ෂිත ඇප අයැදුම්පතක් ද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළේය. 

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වැටිච්ච තැන ගැන නාමල් කණගාටුවෙන්.. – Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *