කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 81,000 ඉක්මවයි.

 කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 81,000 ඉක්මවයි.

කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 81,000 ඉක්මවා ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ විසින් නිවේදනය කර තිබේ.

අද දිනයේ මුල් වටයේදී කොවිඩ් ආසාදිතයින් 222 දෙනෙක් හඳුනාගත් බව වාර්තා වූ අතර,

පසුව තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 270 දෙනෙකු වාර්තා වූ බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කළේය.

අද දිනයේ සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන ඒ අනුව 492 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

කොවිඩ් ආසාදිත බවට හඳුනාගෙන ඇති මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 81,009 කි.

සබැඳි :

 අද දිනයේ සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන 490 යි.

අද දිනයේ සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන 490

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *