උපුල් තරංග ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගනී..

 උපුල් තරංග ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගනී..

උපුල් තරංග ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගනී.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයකු මෙන්ම හිටපු ක්‍රිකට් නායකයකු ද වන

උපුල් තරංග ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගැනීම ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

තම නිල ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ඔහු පවසා ඇත්තේ වසර 15 ක ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියෙන් තම සමුගන්නා බවයි.

සබැඳි :

 ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂට සහ ක්‍රිකට් විධායක කමිටුවට අභියාචානාධිකරණයෙන් නොතීසි

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂට සහ ක්‍රිකට් විධායක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *