අද දිනයේ වාර්තාවන කොවිඩ් මරණ ගණන 03 යි.

 අද දිනයේ වාර්තාවන කොවිඩ් මරණ ගණන 03 යි.

අද දිනයේ වාර්තාවන (පෙබරවාරි 23) කොවිඩ් මරණ ගණන 03 ක් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේය.

ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් ආසාදිත මරණ ගණන 453 කි.

මෙලෙස අද දිනයේ වාර්තාවන කොවිඩ් මරණ වන්නේ,

  1. වත්තල ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 75 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්
  2. නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 76 හැවිරිද පිරිමි පුද්ගලයෙක්
  3. වලපනේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 83 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙකි.
 තවත් කොවිඩ් මරණ 5 ක් සමග සමස්තය 450 දක්වා ඉහළ යයි.

තවත් කොවිඩ් මරණ 5 ක් සමග සමස්තය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *