බියර් නිෂ්පාදනය සඳහා රතු වී ,කමත්වලට ගොස් මිලදී ගන්නා සමාගමක් ගැන පැමිණිල්ලක්

 බියර් නිෂ්පාදනය සඳහා රතු වී ,කමත්වලට ගොස් මිලදී ගන්නා සමාගමක් ගැන පැමිණිල්ලක්

අස්වැන්න නෙළීම ආරම්භ කිරීමත් සමග බියර් නිෂ්පාදනය සඳහා රතු වී ලබා ගැනීමට සමාගමක් කටයුතු කරන බවට පැමිණිල්ලක් වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශයට සහ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට ලැබී ඇති බව “අරුණ ” වාර්තා කරනවා

මධ්‍යම පළාතේ පිහිටි සහල් මෝලකට වී මිලදී ගන්නා මුවාවෙන් තිරුක්කෝවිල් ප්‍රදේශයේ කමත්වලට ගොස් වී මිලදී ගැනීමට මෙම සමාගම කටයුතු කර ඇති බවද පැමිණිල්ලේ සඳහන් වෙයි.

ඊයේ (19 වැනිදා) දිනය වන විට රතු වී මිලදී ගැනීම සඳහා ලොරි රථ හැටක් එම ප්‍රදේශයට පැමිණ තිබේ. ඔවුන් කිලෝග්‍රෑම් 65ක් වූ වී මිටියක් රුපියල් 3250ක මුදලකට ලබා දෙන බවද කියැවේ.

පෞද්ගලික වී මෝල් හිමියන් විසින් වී මිටියක් මිලදී ගන්නේ රුපියල් තුන්දහසකටය.

කෙසේ වෙතත් මෙම පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට පාරිභෝගික පනතට අනුව නොහැකි බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ අසේල බණ්ඩාර පැවසු බව වාර්තා වනවා . සත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා වී සහ සහල් මිලදී ගැනීම පමණක් තහනම් කර ඇති බව ඔහු අවධාරණය කොට තිබෙනවා .

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *