කුසල් මෙන්ඩිස් විවාහ මංගලෝත්සවය අද..

 කුසල් මෙන්ඩිස් විවාහ මංගලෝත්සවය අද..

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුසල් මෙන්ඩිස් අද (පෙබරවාරි 12) සිය විවාහ මංගලෝත්සවය සමරනු ලැබීය.

කුසල් මෙන්ඩිස් සිය ෆේස් බුක් ගිණුමේ තැබූ ඡායාරූප කිහිපයක්..

කුසල් මෙන්ඩිස්
කුසල් මෙන්ඩිස්
කුසල් මෙන්ඩිස්
කුසල් මෙන්ඩිස්
May be an image of one or more people, people standing, tree and outdoors
May be a black-and-white image of tree and nature
May be an image of one or more people, people standing, flower and nature
May be an image of one or more people, people standing and nature
May be an image of 1 person, standing, flower and nature
May be an image of one or more people, people standing, nature and lake

සබැඳි : ජෝ රූට් කුසල් මෙන්ඩිස් ට කළ දේ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *