ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණ තීරණය කිරීම ගැන සැකයි – බන්දුල ගුණවර්ධන

 ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණ තීරණය කිරීම ගැන සැකයි – බන්දුල ගුණවර්ධන

ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණ තීරණය කිරීම කිසිදු විනිවිද භාවයකින් තොරව සිදුකෙරෙන බව වෙළඳ ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන චෝදනා කරයි.

ඇමතිවරයා වත්මන් ආණ්ඩුව යටතේම පසුගිය වසරේදී මේ පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිලි කළද මෙවරද අදාළ කඩඉම් ලකුණු විනිවිධ භාවයකින් තොරව තීරණය කර ඇති බව ප්‍රකාශ කර තිබේ. තමන් මේ පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුවත් කර අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට ජනතාධිපතිවරයාගේ සහ අගමැතිවරයාගේ අවධානයද යොමුකරන බව පැවසීය.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *