කොරෝනා ආසාදිතයන් 425 දෙනෙක් සුවය ලබති.

 කොරෝනා ආසාදිතයන් 425 දෙනෙක් සුවය ලබති.

කොරෝනා ආසාදිතයන් 425 දෙනෙකු සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව ගොස් තිබේ.

සෞඛ්‍ය ආමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ, සුවය ලද සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන

මේ අනුව; 45,171 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඊයේ පුවත : තවත් කොවිඩ් මරණ 1 ක් අද..

කොරෝනා ආසාදිතයන්
කොරෝනා ආසාදිතයන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *