ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වැටිච්ච තැන ගැන නාමල් කණගාටුවෙන්..

 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වැටිච්ච තැන ගැන නාමල් කණගාටුවෙන්..

මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වැටී ඇති තත්වය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා ලෙස තමා සතුටුදායක නොමැති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රිකට් ආයතනය සමගද සාකච්ඡා කළ බවයි රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැවත ඉහළට ගැනීම සඳහා දැඩි තීන්දු තීරණ ගැනීමට තමා සූදානම් බවත්,

කෙසෙ නමුත් දැනට ජාතික කණ්ඩායම තරගාවලියකට එක්ව සිටින බැවින් තරගාවලිය අවසන් වනතෙක් බලා සිටින බවත් ඇමතිවරයා පවසයි.

තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබියදී ඒ පිළිබඳව කතා කිරීම ක්‍රීඩකයන්ට සිදු කරන අසාධාරණයක් බවත්,

තරගාවලිය අවසන් වූ වහාම ක්‍රිකට් ආයතනය සමග සාකච්ඡා කර තීන්දු තීරණ ගන්නා බවත්,

අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරන බවත් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

වීඩියෝව :

https://www.facebook.com/dcb48d31-1232-4566-954d-7332c6447879

සබැඳි :

 හරීන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් නාමල් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරයි

හරීන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් නාමල් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරයි

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *