කොවිඩ් මරණ 4 ක් වාර්තා වෙයි.

 කොවිඩ් මරණ 4 ක් වාර්තා වෙයි.

කොවිඩ් මරණ 4ක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

ඒ අනුව,

මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති කොරෝනා මරණ ගණන 255ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙලෙස මිය ගොස් ඇත්තේ

  1. කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 90 හැවිරිදි කාන්තාවක්,
  2. කොළඹ 10 ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 60 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්,
  3. නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 78 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක් සහ
  4. කොළඹ 15 ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 75 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙකි.
කොවිඩ් මරණ වාර්තා
කොවිඩ් මරණ 04 ක් වාර්තා වෙයි.

ඊයේ කොවිඩ් මරණ වාර්තාව : තවත් කොරෝනා මරණ 3 ක්..

තවත් කොරෝනා මරණ 3ක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

ඒ අනුව, මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති කොරෝනා මරණ ගණන 251 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *