ෆිනෑන්ස් සමාගම් 03ට දඩ..

 ෆිනෑන්ස් සමාගම් 03ට දඩ..

ෆිනෑන්ස් සමාගම් 03ට ශී‍්‍ර ලංකා මහබැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය විසින් පසුගිය වසරේදී දඩ නියම කර ඇති බව හෙළිකර තිබේ.

කළු සල්ලි සුදු කිරීම සහ එවැනි අයථා ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ එම සමාගම් වලට මෙම දඩ මුදල් නියම කර ඇති බව මහබැංකුව විසින් 12වැනි දින නිකුත් කරන ලද නිවේදනයකින් දැක්වේ.

ඒ අනුව

  • රිචඩ් පීරිස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් මූල්‍ය සමාගමට ඔක්තෝබර් 15 වැනි දින රුපියල් ලක්ෂ 03ක දඩයක්
  • සොෆ්ට් ලොජික් ෆිනෑන්ස් සමාගමට නොවැම්බර් 04 වැනි දින රුපියල් ලක්ෂ 10ක් ද
  • සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගමට නොවැම්බර් 25 වැනි දින රුපියල් ලක්ෂ 10ක් ද බැගින් දඩ නියම කර තිබේ.

පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වසර තුළ මුල්‍ය සමාගම් නියාමනය තුළ මෙම කරුණ විමර්ෂණය කර අදාළ දඩ මුදල් නියම කළ බව මහ බැංකුවේ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *