හරීන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් නාමල් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරයි

 හරීන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් නාමල් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරයි

හරීන්ගේ ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකර තිබේ.

මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු ට ආරක්ෂාව ලබාදිය යුතු බව අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ප්‍රකාශ කළා.

ජනාධිපතිවරයා විසින් පසුගියදා ගම සමඟ පිළිසදරක් වැඩසටහනේදී හරීන් ප්‍රනාන්දුව විවේචනය කිරීමෙන් පසුව ඒ මහතා විසින් පොලිස්පතිවරයාට ලිපියක් යොමුකරමින් සිය ආරක්ෂාව වැඩිකරන ලෙස විශේෂ ඉල්ලීමක් සිදුකල අතර මාධ්‍ය හමුවේදී මාධ්‍යවේදියෙකු විසින් මේ පිළිබඳව නාමල් රාජපක්ෂ ගෙන් විමසු අවස්ථාවේදී ඔහු මෙම අදහස් පළකලා.

“හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාට ආරක්ෂාව දෙන්න ඕන. එතුමාගේ පක්ෂය ඇතුලෙත් බොහෝ ප්‍රශ්ණ තියෙනවා. ඒවට හරීන් මැදිහත් වුණොත් අන්තිමට ඒකත් ජනාධිපතිතුමා පිට දාවි. ඒ නිසා අපිත් පොලිස්පතිතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ හරීන් ප්‍රනාන්දු මහත්තයට උපරීම ආරක්ෂාව දෙන්න.”

Hansani Chathurani

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *