තවමත් ලස්සන ඓශ්වර්යා..

 තවමත් ලස්සන ඓශ්වර්යා..

මේ සමග පළවන්නේ ප‍්‍රංශයේ පවත්වන කෑන්ස් චිත‍්‍රපට උළෙල වෙනුවෙන් එහි විශාල ප‍්‍රසිද්ධියක් දරන රතු පලසේ ඡායාරූප වෙනුවෙන් රූප සුන්දරී අයිශ්වර්යා රායිද

අලූත්ම ඇඳුමකින් සැරසී ඡායාරූප වලට පෙනී සිටි ආකාරයයි.
m&dtd=10මේ දිනවල පවතින වසංගත තත්වය නිසා මෙම උළෙල මේ ආකාරයට පවත්වන්නට බැරිව ගියද මීට වසර හතරකට පෙර අයිශ්වර්යා එම උත්සවය වර්ණවත් කළ අයුරු ඉන්දීය මාධ්‍ය නැවත වාර්තා කර තිබේ.
මෙම ඡායාරූපාවලිය නිසා බටහිර මාධ්‍යවල පවා අයිශ්වර්යාගේ නව පෙනුම ගැන කථාබහක් ඇති කර තිබුණ අතර ඇයට හොලිවුඩයේ දොරටු විවර වන්නටද එය හේතුවුණා. එම ඡායාරූප පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *