ඉන්දීය සුරූපි නිළියකට කොරෝනා

 ඉන්දීය සුරූපි නිළියකට කොරෝනා

ඉන්දීය සුරූපි නිළි ක්‍රිති සනොන්ට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට ඇය සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ රසිකයින් දැනුවත් කර ඇති බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

එහිදී ඇය වැඩිදුරටත් පවසා ඇත්තේ කොරෝනා අසාධනය වීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු දුකක් නැති බවත් වෛද්‍ය උපදෙස් මත කටයුතු කරන බවත්ය.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *