හෙට වත්තල ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 18 ක ජල කප්පාදුවක්

 හෙට වත්තල ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 18 ක ජල කප්පාදුවක්

හෙට (03) දින පැය 18ක කාලයක් වත්තල ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරන ලදී.

ඒ අනුව හෙට උදෑසන 10.00 සිට අනිද්දා (04) පෙරවරු 4.00 දක්වා හේකිත්ත, පල්ලියවත්ත, වැලිඅමුණ පාර, බලගල, ගලගහදුව, මරදාන පාර,ඇළකන්ද සහ හැඳල මාර්ගයේ කොටසකට ජල කප්පාදුව සිදුවනු ඇති.

හේකිත්ත මාර්ගයේ ජල නල පද්ධතියේ වැඩිදියුණු කිරීමක් හේතුවෙන් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් එහි සදහන් කොට තිබේ.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *