වාද්දුව පොලීසියේ සියලුම නිලධාරීන් නිරෝධායනයට

 වාද්දුව පොලීසියේ සියලුම නිලධාරීන් නිරෝධායනයට

ඊයේ (02) පස්වරුවේ වාද්දුව පොලිස් ස්ථානයේ සියලුම නිලධාරීන් නිරෝධායනය සදහා යොමු කරනු ලැබූ බව පොලිස් මුලස්ථානය ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව විවිධ ප්‍රදේශවල පොලිස් නිලධාරීන් වාදුද්ව පොලීසියේ තාවකාලිකව රාජකාරි කිරීම සදහා යොදවා ඇති බව එහිදී වාර්තා කෙරින.

එමෙන්ම පානදුර මූලස්ථාන පොලීසිය සහ පානදුර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලයේ ද නිලධාරීන් නිරෝධායනයට යොමු කර තිබේ.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *