මාතලේ කැරැල්ලේ නායකයන්ගේ ස්මාරකයට සවිකොට තිබු විදුලි පහන් ඉවත් කෙරේ.

 මාතලේ කැරැල්ලේ නායකයන්ගේ ස්මාරකයට සවිකොට තිබු විදුලි පහන් ඉවත් කෙරේ.

1848දී මාතලේ කැරැල්ලට නායකත්වය ලබා දුන් වීරපුරන්අප්පු හා ගොන්ගාලේගොඩ බණ්ඩා රණවිරුවන් සිහිවීමට මාතලේ නගරයේ ඉදිකර ඇති රණවිරු ස්මාරකයෙහි එම රණවිරුවන්ට අපහාස වන අයුරින් සවි කර තිබු විදුලි පහන් ඊයේ (01) දින ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

එහිදී මාතලේ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාලක කෝට්ටේගොඩ මහතාගෙන් මාතලේ ශ්‍රී පුණ්‍යවර්ධන සමිතියේ සභාපති ඉසුරු ජයවර්ධන මහතා විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව මෙය සිදුවිය.

ඒ අනුව මෙම ස්මාරකයේ සවිකොට තිබු විදුලිපහන් ඉවත් කිරීම මාතලේ වැඩබලන නගරාධිපති සන්දනම් ප්‍රකාෂ් මහතාගේ මැදිහත්වීම මත සිදුකරන ලදී.

මාතලේ වැඩ බලන නගරාධිපති සන්දනම් ප්‍රකාශ්, නාගරික මන්ත්‍රී අමිල නිරෝෂත්, මාතලේ ප්‍රවර්ධන සමිතියේ සභාපති ඉසුරු ජයවර්ධන මහත්වරුන් හා මාතලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කේ.පී.මධුවත්ති මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක් වූහ.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *