‘බුරවි’ උතුරේ පාසල් වසා දමයි.

 ‘බුරවි’ උතුරේ පාසල් වසා දමයි.

උතුරු පළාතේ සියලුම පාසල් හෙට (03) සහ අනිද්දා (04) දක්වා වසා තැබීමට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය තීරණය කර තිබේ.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කළේ ‘බුරවි’ සුළි කුණාටුවේ බලපෑම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බවයි.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *