නෙහාරාට දෝණි බබෙක්

 නෙහාරාට දෝණි බබෙක්

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණි නෙහාරා පිරීස් ඊයේ (01) දින මව්පදවිය ලබා තිබේ.

ඒ බව ඇය සිය ෆේස්බුක් ගිණුමෙහි මෙසේ සටහනක් තබමින් ප්‍රකාශ කර ඇත.

එම සටහන පහතින්,
Hello World❤️I’m Here….?
Name: Meili Nichola Rajapakse
Date: 1st December, 2020
Weight: 3.635kg
Height: 53cm

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *