උතුරු හා නැගෙනහිර වෙරළ ආශ්‍රිත ජනතාව ආරක්ෂිත කඳවුරු වෙත

 උතුරු හා නැගෙනහිර වෙරළ ආශ්‍රිත ජනතාව ආරක්ෂිත කඳවුරු වෙත

අද දින දිවයිනට ඇතුල්වීමට නියමිතව ඇති බුරවි සුළි කුණාටු‍ අවධානම හේතුවෙන් උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල වෙරළ ආශ්‍රිතව ජීවත් වන ජනතාව ආරක්ෂිත කඳවුරු වෙත යොමුකිරීම මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති බව නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය ප්‍රකාශ කරන ලදී.

ඒ අනුව එම ජනතාවට අවශ්‍ය පහසුකම් නිරන්තරයෙන් සොයා බලන ලෙසට තමන් විසින් අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවත් සුළි කුණාටුවෙන් යම් අපදාවක් සිදු වුවහොත් එම ජනතාවට සහන සැලසිම සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇති බවත් ආණ්ඩුකාරවරිය වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *