රැඳවියන්ගේ ඥාතීන් රැස්වීම තුලින් මහර බන්ධනාගාරයේ උණුසුම් තත්වයක්.

 රැඳවියන්ගේ ඥාතීන් රැස්වීම තුලින් මහර බන්ධනාගාරයේ උණුසුම් තත්වයක්.

ඊයේ දින මහර බන්ධනාගාරයේ සිදුවූ සිදුවීම තුලි පුද්ගලයන් 08 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති අතර 71 දෙනෙකු තුවාල ලබා තිබීම හේතුවෙන් සිද්ධිය සැලවීමත් සමග එහි රැඳවියන්ගේ ඥාතීන්ට සිදු වී ඇත්තේ කුමක්දැයි දැන ගැනීමට බන්ධනාගාරය අසලට රැස් වී ඇති බව වාර්තා වේ.

අද අළුයම සිට ඥාතීන් බන්ධනාගාරය අසලට රැඳී සිටින බවත් එහිදී ඔවුන් හා පොලිස් නිලධාරීන් අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් ද සිදු වූ බව වාර්තා වේ.

පැමිණ සිටින පිරිසෙන් බොහෝ දෙන කාන්තාවන් වන බවත් ඔවුන් තම කුඩා දරුවන්ද රැගෙන පැමිණ ඇති බව සැලවේ.

මේ හේතුවෙන් බන්ධනාගාරය අවට ආරක්ෂාව සඳහා පොලිස් විශේෂ බලකාය හා පොලිසිය යොදවා සිටින බව වාර්තා වේ.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *