බුස්ස බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවෙකු පැනගිහින්

 බුස්ස බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවෙකු පැනගිහින්

අද (30) දින එලිමහනේ වැඩ කරමින් සිටියදි බුස්ස බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවෙකු පැනගොස් ඇති බව බුස්ස බන්ධනාගාර කාර්යාලය වාර්තා කරන ලදී.

මීගමුව ප්‍රදේශයේ කබුරුගොඩ, වඩුමුල්ලේ ගෙදර පදිංචි මෙම සැකකරු නිවෙස් වලට පැන සොරකම් කිරීමට අදාලව බන්ධනාගාර ගතවී සිට ඇත.

2015.12.03 දින පලමු චෝදනාවට වසර එකක් බරපතල වැඩ ඇතිව සිර දඩුවම් හා දෙවන චෝදනාවට වසර දහයක් සිරදඩුවම් මෙය එකවර ගෙවියන ලෙස නියම කර ඇත.මෙ⁣ම දඩුවම් අවසන් කිරිමට නියමිතව ඇත්තේ 2022 11 22 බව ද බන්ධනාගාර අධිකාරි කාර්යාලය පවසයි.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *