දිගන යලිත් සෙලවෙයි

 දිගන යලිත් සෙලවෙයි

ඊයේ රාත්‍රි 8.45ට පමණ මහනුවර – දිගන – අඹකොටේ ප්‍රදේශයේ යලිත් සුළු භූ චලනයක් සිදුවූ බව ප්‍රදේශවාසීන් ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව දිගන ප්‍රදේශයට බලපා ඇති සුළු භූ කම්පන තත්වය පල්ලෙකැලේ භූ කම්පන මානයේ සටහන් වී ඇති ආකාරයට රික්ටර් මාපක 2ට වඩා අඩු අගයක් ගන්නා බව මේ පිළිබදව අදහස් දක්වමින් භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කැනීම් කාර්යාංශයේ සභාපති අනුර වල්පොල මහතා පවසා සිටියේය.

පසුගිය මස දෙක පුරා විටින් විට මහනුව ප්‍රදේශ රැසකින් ඇතිවූ භූ කම්පන සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සදහා පත්කළ කමිටුව මේ පිලිබදව වැඩි දුර පරීක්ෂණ සිදු කරන බව ඒ අමතා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *