ඊයේ දින කොරෝනා ආසාදිතයන් හමුවූ ප්‍රදේශ

 ඊයේ දින කොරෝනා ආසාදිතයන් හමුවූ ප්‍රදේශ

ඊයේ (29) දින කොරෝනා ආසාදිතයන් 496 දෙනෙකු හඳුනාගැනීමට හැකිවූ බව කොරෝනා වැලැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය වාර්තා කරන ලදී.

ඒ අනුව එම ආසාදිතයන් හමුවූ ප්‍රදේශ මෙසේ වාර්තා කරන ලදී.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 167

 • කොළඹ නගරසභා සීමාවෙන් ආසාදිතයින් 78ක්
 • අලුත්කඩේ ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයින් 44ක්
 • ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ප්‍රදේශයෙන් 14ක්
 • මට්ටක්කුලියෙන් ආසාදිතයින් 6ක්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 56

 • වත්තල ප්‍රදේශයෙන් 17ක්
 • කැළණියෙන් ප්‍රදේශයෙන් 10ක්

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 53

 • දංකොටුව ප්‍රදේශයෙන් 45 ක්

එමෙන්ම

 • කුරුණෑගලින් 9ක්
 • කළුතරින් 8ක්
 • රත්නපුරෙන් 8ක්
 • මහනුවරින් 6ක්
 • කෑගල්ලෙන් 5ක්
 • නුවරඑළියෙන් 4ක්
 • මන්නාරමෙන් 4ක්
 • බදුල්ලෙන් 3ක්
 • ගාල්ලෙන් 3ක්
 • අනුරාධපුරයෙන් 02 ක්
 • පොළොන්නරුවෙන් 02 ක්
 • මාතලෙන් 01 ක්
 • හම්බන්තොටින් 01 ක්

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *