ඉන්දීය ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ..

 ඉන්දීය ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ..

ඉන්දීය ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඇතුළු එරට රජයේ දූත පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන සාගර ආරක්ෂාව පිළිබඳව 4 වන මට්ටමේ උපදේශක රැස්වීමකට සහභාගී වීම සදහා අද (නොවැම්බර් 27) මෙරටට පැමිණ තිබේ.

ඉන්දීය රජයේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ශ්‍රී අජිත් දෝවාල් මහතා සමග එරට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ උසස් නිලධාරීන් 05 දෙනෙකු එසේ පැමිණි බව වාර්තාකරුවන් පවසයි.

සාගර ආරක්ෂාව පිළිබඳ එම සමුළුව මෙම නොවැම්බර් මස 27 දින  සිට 28 දින දක්වා කොළඹ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *