සජිත් -චන්ද්‍රිකා විශේෂ හමුවක් ..

 සජිත් -චන්ද්‍රිකා විශේෂ හමුවක් ..

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද (නොවැම්බර් 23) පස්වරුවේ හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය අතර විශේෂ හමුවීමක් සිදුව තිබේ.

මෙම හමුව කෝවිඩ් -19 වසංගතය කේන්ද්‍ර කර ගෙන පැවැති අතර ඉදිරියේ ඇති අභියෝග සහ ඒවා ජය ගැනීමට ගත යුතු පියවර පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා නිසි ජාතික පාරිසරික ප්‍රතිපත්තියක් ස්ථාපිත කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව ද මෙම හමුව අවධානය යොමු කළ අතර ලොව පුරා දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ අදහස් හුවමාරු කර ගන්නා ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *