යුරෝපා කලාපයේ කොරෝනා තෙවැනි රැල්ල අත ළඟ..

 යුරෝපා කලාපයේ කොරෝනා තෙවැනි රැල්ල අත ළඟ..

එළඹෙන වසරේ මුල් භාගය වද්දී යුරෝපා කලාපයේ කොවිඩ් – 19 තුන්වන රැල්ලක් නිර්මාණය විය හැකි යැයි අනතුරු ඇඟවීම් පළ වී තිබේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කොවිඩ් – 19 පිළිබඳ විශේෂඥවරයකු වන ඩේවිඩ් නබාරෝ විසින් මේ බව තහවුරු කර ඇති අතර, මේ වන විට අතිශය දරුණු ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන දෙවැනි කොරෝනා රැල්ල පාලමය කිරීමට ද යුරෝපා කලාපයේ රාජ්‍යයන් අසමත් වී තිබේ.

පළමු රැල්ල අතරතුර දෙවැනි කොරෝනා රැල්ල පාලනය කරගැනීමට උත්සාහ නොකළ ඔවුන් තෙවැනි රැල්ලේ දී කුමන පියවරක් ගනී ද යන්න සැක සහිත ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *