මහ බැංකුවේ කොරෝනා ආසාදිත සේවකයෙක්.

 මහ බැංකුවේ කොරෝනා ආසාදිත සේවකයෙක්.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආපන ශාලාවේ සේවකයෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී ඇත.

එම සේවකයා ගම්පහ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකි.

මේ හේතුවෙන් මහ බැංකුවේ අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්.ඩී. ලක්ෂ්මන් මහතා ඇතුළු ඉහළ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු නිරෝධායනයට යොමු කර ඇති බවත් මේ වනවිට ඔවුන් PCR පරීක්ෂණ සිදුකර ඇති අතර එමගින් ඔවුන්ට වෛරසය ආසාදිත වී නොමැති බවට තහවුරු වී ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශය කරන ලදී.

කෙසේ වෙතත්, මහ බැංකුවේ දෛනික කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවන බව ද වාර්තා වේ.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *