බන්ධනාගාර ආශ්‍රිත කොරෝනා රෝගීන් 600 ඉක්මවයි.

 බන්ධනාගාර ආශ්‍රිත කොරෝනා රෝගීන් 600 ඉක්මවයි.

ඊයේ (20) දින කුරුවිට බන්ධනාගාරයෙන් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 15 දෙනෙකු හඳුනාගත් බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන ලදී.

එම ආසාදිතයන් අතුරින් 13 දෙනෙකු කාන්තා රැඳවියන් වන අතර අනෙක් දෙදෙනා නිලධාරිනියන් බවත් ඔවුන් මේ වනවිට ප්‍රතිකාර සඳහා රෝහල්ගත කර ඇති බවත් එහිදී වාර්තා කෙරින.

ඒ අනුව මෙරට බන්ධනාගාර ආශ්‍රිතව කොරෝනා ආසාදිතයන් 617 දනෙකු හමුවී ඇති බවත් ඔවුන් අතරින් 578 දෙනෙකු රැඳවියන් වන අතර අනෙක් 39 දෙනා නිලධාරීන් බවත් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන ලදී.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *