බඩ ඉරිඟු වගා කරන්ඩ ‘ඇවන්ට් ගාඩ් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපතිට’ රජයේ අක්කර 5000 ක්.

 බඩ ඉරිඟු වගා කරන්ඩ ‘ඇවන්ට් ගාඩ් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපතිට’ රජයේ අක්කර 5000 ක්.

බඩ ඉරිඟු ආනයනය සීමා කිරීම තුළින් වාර්ෂිකව බඩ ඉරිඟු මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ දෙකක ඌනතාවයක් ඇතිවීම හේතුවෙන් රජයේ ඉඩම් අක්කර 5000ක් බඩ ඉරිඟු වගාකිරීම සඳහා මේජර් (විශ්‍රාමික) නිශ්ශංක සේනාධිපති සභාපතිත්වය දරන ‘ඇවන්ට් ගාඩ් මැරිටයිම් සර්විස් පෞද්ගලික සමාගමට’අනුබද්ධිත ‘ඇවන්ට් ඇග්‍රෝ පෞද්ගලික සමාගමට’ ලබාදීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය එකඟත්වය පලකොට ඇති බව එහි ලේකම් එම සමාගමට දන්වා ඇත.

මෙහිදී මෙරට බඩ ඉරිඟු ඌනතාවය සපුරාගැනීමට අක්කර 80,000 ක පමණ වපසරියක් වගාකිරීමට අවශ්‍ය බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය දන්වා තිබු නිවේදනයට අනුව නිශ්ශංක සේනාධිපති විසින් එයින් අක්කර 40,000ක් වගා කිරීමට කැමැත්ත පලකොට අගමැතිවරයාට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කොට ඇත.

එහි සදහන් කොට ඇති පරිදි මත්ද්‍රව්‍ය උවදුරෙන් ජනතාව මුදාගැනීම සඳහා එයට ඇබ්බැහි වූ සහ සිරගතව ඇති සිරකරුවන් කෘෂිකර්මය සඳහා යොමුකර පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් තම ආයතනය බලාපොරොත්තු වන බව යෝජනා කොට ඇත.

ඒ අනුව ඇවන්ට් ගාඩ් මැරිටයිම් සර්විස් සමාගම විසින් ඉල්ලුම් කල අක්කර 40,000 වෙනවට ඔවුන්ට වගාකිරීම සදහා අක්කර 5000 ක් ලබාදීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය කැමති බව එහි ලේකම් මේජර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) සුමේධ පෙරේරා මහතා ප්‍රකාශ කොට ඇත.

Avengard letter

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *