පිළිමතලාවේ ‘සෞභාග්‍යෙය් දැක්ම’ යටතේ ප්‍රේමදාසගේ ඔරලෝසු කනුව කඩලා.

 පිළිමතලාවේ ‘සෞභාග්‍යෙය් දැක්ම’ යටතේ ප්‍රේමදාසගේ ඔරලෝසු කනුව කඩලා.

වර්තමාන ආණ්ඩුව යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ‘සෞභාග්‍යෙය් දැක්ම’ යටතේ පිලිමතලාව නගරයේ මාර්ග තදබදය ඉවත් කිරීමේ අරමුණෙන් දිවංගත ශ්‍රීමත් ජනාධිපති ප්‍රේමදාස මහතා විසින් 1992 දී ඉදිකරන ලද ඔර්ලෝසු කනුව කඩා බිද දැමීමේ සිදුවීමක් වාර්තා විය.

එහිදී මෙම පිළිමතලාව නගරයේ පිහිටා ඇති ඔර්ලෝසු කනුව කඩා බිද දමා ඉවත් කිරිමට විරෝධය පා යටිනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අද (21) කලුකොඩි දමා ඊට විරෝධය පලකරන ලදී.

දිවංගත හිටපු ජනාධිපති ප්‍රේමදාස මහතා විසින් පිළිමතලාවේ ජනතාවට් රැකියා ලබාදීමට ඉදිකරන ලද ඇගලුම් කම්හලක් විවෘත කිරිමේ සිහිවටනයක් ලෙස මෙම ඔර්ලෝසු කනුව ස්ථාපිත කරනු ලැබූ බව යටිනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායක චම්පික නිලන්ත මහතා පවසා සිටියේය.

ඒ අනුව මෙම ඔරලෝසු කනුව කඩා දැමීම පිළිබදව කඩුගන්නාව නගර සභාවේ සභාපති අමිල වේරගොඩ මහතා පවසා සිටියේ නගර සභාවේ සියලුම මන්ත්‍රිවරුන්ගේ මෙන්ම සංවර්සංවර්ධන කමිටුවේ අනුමැතියද මේ සදහා ලැබුණු බවයි.

‘සෞභාග්‍යෙය් දැක්ම’ යටතේ ඉදිරියේදී පිලිමතලාව නගර සංවර්ධනයේදි මෙම ස්ථානයට කලර් ලයිට් ( මාර්ග විදුලි සංඥා ) දමා පදික වේදිකාවක් සකසා පිළිමතලාව නගරයේ මාර්ග තදබදය අවම කිරීම මෙහි අරමුණ වූ බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.

කෙසේ නමුදු මෙම සිහිවටනය කඩා දැමීම පිලිබදව යටිනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායක චම්පික නිලන්ත මහතා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර සිටියෙ මාර්ග තද බදය ඉවත් කිරිමට විකල්ප මාර්ගයක් සාදනවා වෙනුවට මාර්ගයේ පසෙකින් ඇති ඔර්ලෝසු කනුව ඉවත් කිරිමෙන් මාර්ග තද බදය නැති වනවා යන්න පැවසීම විහිළුවක් බවයි.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *