ශ්‍රී ලංකා පොහොර සමාගමේ හිටපු සභාපතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට

 ශ්‍රී ලංකා පොහොර සමාගමේ හිටපු සභාපතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ශ්‍රී ලංකා පොහොර සමාගමේ හිටපු සභාපතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව වාර්තා කොට තිබේ.

ඒ රුපියල් මිලියන 90ක මූල්‍ය වංචාවක් සිදුකරමින් 2017 වසරේ දී පුද්ගලික සමාගමකින් පොහොර මිලදී ගැනීමේදී සිදුවීමකට සැකකරු වශයෙනි.

This image has an empty alt attribute; its file name is 2551321_1.png

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *