‘රූමා’ හමුවීමට සජිත් නැතිවෙලේ දයාසිරි විපක්ෂ නායක කාර්යාලයට ගිහින්.

 ‘රූමා’ හමුවීමට සජිත් නැතිවෙලේ දයාසිරි විපක්ෂ නායක කාර්යාලයට ගිහින්.

අද (20) දින විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පාර්ලිමේන්තු සභාගැබේ සිටින අතර තුර රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා විපක්ෂ නායක කාර්යාලයට ගොස් ඇති බව වාර්තා විය.

එහිදී දයාසිරි ජයසේකර මහතා විපක්ෂ නායක කාර්යාලයට ගොස් ඇත්තේ නව විපක්ෂ නායක ලේඛම් ධුරයේ පත්වීම් ලැබූ නීතීඥ රවි ජයවර්ධන මහතාට සුබ පැතීම සදහාය.

රවි ජයවර්ධන මහතා සහ අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා එකම සරසවියේ, එකම කාමරේ සිටි යහළුවන් දෙදෙනා වීමත් ඔවුන්ගේ මිත්‍රත්වය මෙදා තුර නොවෙනස්ව පැවතීමත් හේතුවෙනි.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *