ඩොලර් මිලියන 300 ක් ආයෝජනය කරමින් චීන ටයර් සමාගමක් හම්බන්තොටට.

 ඩොලර් මිලියන 300 ක් ආයෝජනය කරමින් චීන ටයර් සමාගමක් හම්බන්තොටට.

ඩොලර් මිලියන 300ක ආයෝජනයක් යටතේ දැවැන්ත චීන ටයර් සමාගමක් වන ‘ෂැන්ඩොන්ග් හෑඔයා’ සමාගම හම්බන්තොට ඉදිකිරීමට නියමිත ආයෝජන කලාපයෙහි කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකිරීමට ගිවිසුම් අස්සන් තැබිණ.

අක්කර 121ක භූමිභාගයක ඉදිකිරීමට නියමිත හම්බන්තොට ආයෝජන කලාපයෙහි මෙම කර්මාන්ත ශාලාව ඉදිවන අතර හම්බන්තොට වරාය හරහා ඒවා අපනයනය කිරීමටද මෙමගින් සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා කෙරින.

මේ ඔස්සේ ලාංකීය ජනතාවට රැකියා 2000ක් පමණ නිර්මාණය වනු ඇති බවත් මෙමගින් බස්, ලොරි සහ කාර් රථ සදහා අවශ්‍ය ටයර් නිෂ්පාදනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් වාර්තා වේ.

මෙම ගිවිසුම වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ සිදු කෙරුණු අතර ඒ සදහා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා , අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා මෙන්ම චීන නව තානාපතිවරයාද සහභාගීව සිටියහ.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *