චමල්ට පොලිසිය එපාවෙයි.

 චමල්ට පොලිසිය එපාවෙයි.

අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් අභ්‍යන්තර ආරක්ෂාව පිළිබද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයේ කටයුතු තමන්ගෙන් ඉවත් කර දෙන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට දැන්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

එහිදී ඒ පිලිබදව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කොට ඇත්තේ තමන්ට පැවරී ඇති අධික රාජකාරි හේතුවෙන් අභ්‍යන්තර ආරක්ෂාව පිළිබද අමාත්‍ය ධුරයේ රාජකාරි කිරීම අපහසු බවයි.

ඒ අනුව එම අමාත්‍ය ධූරය වෙනත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක් දරන අයෙකු වෙත පැවරීමට අවධානය යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා ඇති බව වාර්තා විය.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *