කෝප් කමිටුවේ කටයුතු යළි ඇරඹේ

 කෝප් කමිටුවේ කටයුතු යළි ඇරඹේ

කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් සමග තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබූ පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේ කටයුතු අද යළි ආරම්භ කෙරේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ , සෞඛ්‍ය රෙගුලාසිවලට අනුව එම රැස්වීම පැවැත්වෙන බවයි.

කෝප් කමිටුවේ සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පැවසුවේ , මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ව්‍යාපෘතිවලට අදාළව අද දිනයේ කරුණු සාකච්ඡාවට ගැනෙන බවයි.

මේ අතර 2021 අයවැය දෙවැනි වර කියවිමේ විවාදය අද තුන්වැනි දිනටත් පැවැත්වේ.

Hansani Chathurani

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *