බූස්ස බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 44කට කොරෝනා

 බූස්ස බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 44කට කොරෝනා

බූස්ස බන්ධනාගාරයේ තවත් රැඳවියන් 44 දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වනවා.

මේ අනුව බන්ධනාගාර ආශ්‍රිත සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 329ක් දක්වා ඉහළ යනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *